Benoeming R.F. Ruers tot lid Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 4 februari 2019 de heer R.F. (Bob) Ruers benoemd als Eerste Kamerlid voor de SP (Socialistische Partij). Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 1 februari 2019 van mevrouw A.M.T. (Anneke) Wezel.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.