Geregistreerde aanduidingen met doorwerking naar verkiezingen 20 maart

Op 27 december 2018 heeft de Kiesraad een overzicht gepubliceerd van aanduidingen (namen) van politieke partijen die bij de Raad geregistreerd staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit in verband met de doorwerking van deze geregistreerde aanduidingen naar de provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, eilandsraadsverkiezingen en kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Dit betekent dat voor deze geregistreerde aanduidingen in principe geen aparte registratie nodig was voor de komende verkiezingen.

Beeld: ©Kiesraad / Roderick Al

Aan de hand van de gepubliceerde lijst kunnen centraal stembureaus nagaan of een politieke partij zich terecht beroept op doorwerking.

In de publicatie van de Kiesraad in de Staatscourant staat ook vermeld wie de gemachtigden en plaatsvervangend gemachtigden zijn van de verschillende politieke partijen. Een actueel overzicht van de gemachtigden en plaatsvervangend gemachtigden die bevoegd zijn namens de politieke partijen op te treden in aanloop naar de verkiezingen van 20 maart, is te vinden in het register op deze website.