Publicatie processenverbaal verkiezingsuitslagen op websites gemeenten

Processen-verbaal van de stembureaus en de opgaven van de burgemeesters met stemtotalen van de gemeente zullen worden gepubliceerd op de gemeentelijke websites. De Eerste Kamer heeft op 4 december ingestemd met een wijziging van de Kieswet die dit regelt. Die openbaarmaking vindt plaats na vaststelling van de stemtotalen van de gemeente door de burgemeester. De openbaarmaking geldt voor elke verkiezing als bedoeld in de Kieswet. Met deze wijziging moet het verkiezingsproces transparanter worden.

De regering hecht aan een spoedige inwerkingtreding, zodat bij alle verkiezingen die in 2019 plaatsvinden (de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen en de gecombineerde verkiezingen voor de eilandsraad en de kiescolleges voor de Eerste Kamer, de Europees Parlementsverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen) elektronische openbaarmaking van de genoemde documenten wettelijk is voorgeschreven.