Voordracht Aat de Jonge als nieuw lid Kiesraad

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht aan Z.M. de Koning tot benoeming van mr. Aat B.L. de Jonge als lid van de Kiesraad. Hij volgt Remco Nehmelman op die sinds 2015 lid was van de Kiesraad. De heer de Jonge is ruim dertig jaar burgemeester geweest in verschillende gemeenten. Meest recent – van 2004 tot november jl. - was hij burgemeester van Dronten.

Beeld: ©Kiesraad

Aat de Jonge heeft zich als lid van de commissie Bestuur en veiligheid van de VNG de laatste jaren beziggehouden met verkiezingen en de Kieswet. Tevens was hij lid van een door de minister van BZK ingestelde deskundigengroep die de specificaties voor digitalisering van het verkiezingsproces beschreef. Aat de Jonge heeft staats- en bestuursrecht gestudeerd in Leiden en heeft in het verleden als internationaal waarnemer namens de VN of OVSE bij verkiezingen opgetreden.