Benoeming Simon Geleijnse tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 7 november 2018 de heer S. (Simon) Geleijnse benoemd als Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het tijdelijke ontslag van mevrouw L. (Léonie) Sazias tot en met 26 februari 2019.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Meer informatie?

Hier vindt u meer meer informatie over de heer S. (Simon) Geleijnse.