Benoeming M. Aardema tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 15 oktober de heer M. (Max) Aardema benoemd als Eerste Kamerlid voor de PVV (Partij voor de Vrijheid). Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het overlijden van de heer M.J. (Martin) van Beek.

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Zie ook