Kamerbrief toegankelijkheid stemproces en gebruik verkiezingssoftware

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil experimenten met early voting (stemmen voorafgaand aan de dag van stemming). Zij denkt dat kiezers met een verstandelijke beperking hier hun voordeel mee kunnen doen. Gemeenten zouden ook meer en goede voorlichting over het stemmen moeten geven en mobiele stembureaus kunnen inzetten, zodat deze kiezers bijvoorbeeld bij zorginstellingen kunnen stemmen. Minister Ollongren denkt nog verder na over hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking bij het uitbrengen van hun stem. Dit kondigt zij vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast werkt de minister aan maatregelen om het stemmen door Nederlanders in het buitenland te vergemakkelijken én hun kiesrecht uit te breiden. Niet langer zou aan Nederlandse kiezers in het buitenland het gebruik van de oranje retourenveloppe moeten worden voorgeschreven. Ook zouden zij zonodig een vervangend briefstembewijs per e-mail moeten kunnen ontvangen. Minister Ollongren gaat verder de opties in kaart brengen om Nederlanders die in het buitenland wonen ook invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit is een voornemen uit het regeerakkoord en ligt in het verlengde van een recente aanpassing van de Grondwet waardoor Nederlandse kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba leden van kiescolleges kiezen, die op hun beurt kunnen stemmen voor de Eerste Kamer.

Software in het verkiezingsproces

Tijdens het Algemeen Overleg kiesrechtzaken van 4 juli jl. vroegen Kamerleden aandacht voor het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) voor het berekenen van de verkiezingsuitslag. De Kiesraad werkt momenteel aan een aantal verbeteringen in OSV voor de verkiezingen van 2019. Zo is de Raad in gesprek met externe beveiligingsdeskundigen om mogelijke kwetsbaarheden in kaart te brengen en te beoordelen welke maatregelen daar tegen getroffen kunnen worden. De minister heeft voorts een verkenner aangesteld die voor het eind van het jaar moet adviseren over de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de inzet en het beheer van digitale hulpmiddelen in het verkiezingsproces.