Benoeming C. Teunissen tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 11 oktober mevrouw C. (Christine) Teunissen benoemd als Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het tijdelijke ontslag van mevrouw M.L. (Marianne) Thieme tot en met 30 januari 2019.

Beeld: Dirk Hol

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.