Benoeming A.P. Vink tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 8 oktober mevrouw A.P. (Anita) Vink benoemd als Eerste Kamerlid voor Democraten 66 (D66). Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag per 3 oktober 2018 van mevrouw A.L. (Annelien) Bredenoord.

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij/zij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij/zij de benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Zie ook