Benoeming T. van Gent tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 5 september 2018 de heer T. (Tobias) van Gent benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 5 september 2018 van de heer J.H. (Han) ten Broeke.

Beediging Tweede Kamer

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dhr. Tobias van Gent op de site van de Tweede Kamer, zie https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/gent-t-van-vvd