Registratie aanduiding KRUIS 33

De Kiesraad heeft op 13 augustus 2018 het verzoek ingewilligd om de naam (‘aanduiding’) ‘KRUIS 33’ te registreren in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.