Geen referendum over 'Wet op de orgaandonatie'

Er komt geen referendum over de ‘Wet tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem' (kortweg: De wet op de orgaandonatie). Dit heeft de Kiesraad bekend gemaakt in een openbare zitting op maandag 2 juli in Nieuwspoort. Er zijn 146.636 verzoeken bij de Kiesraad ingediend voor het houden van een referendum over de wet. Hiermee is het vereiste aantal van minimaal 300.000 geldige verzoeken (‘ondersteuningsverklaringen’) in de definitieve fase niet gehaald.

Beeld: ©Rijksoverheid / Eric Maas

De Kiesraad (centraal stembureau voor referenda) stelt volgens de wet binnen 2 weken na de deadline voor het indienen van een definitief verzoek vast of ten minste 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen in de definitieve fase. Bij minder dan 300.000 geldige definitieve verzoeken treedt de wet gewoon in werking.

Intrekkingswet raadgevend referendum in Eerste Kamer

Op dinsdag 3 juli behandelt de Eerste Kamer de intrekking van de Wet raadgevend referendum (onder voorbehoud). Een week later, op 10 juli, staat de stemming over de intrekking van de Wrr gepland.