Inleidend verzoek referendum over 'Wijziging van de Wet op de orgaandonatie' toegelaten

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (verder: 'Wijziging van de Wet op de orgaandonatie' genoemd). Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase, die loopt van vrijdag 4 mei tot en met donderdag 14 juni 2018, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de wijziging van de Wet op de orgaandonatie gehouden.

Beeld: ©Rijksoverheid / Eric Maas

In totaal zijn 44.584 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er 119 ongeldig, omdat zij buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiële formulier. De controle van de verzoeken is met een steekproef in overeenstemming met het Besluit raadgevend referendum uitgevoerd. Op basis van deze aselecte steekproef heeft de Kiesraad 41.887 verzoeken als geldig aangemerkt. In totaal zijn 2.697 verzoeken als ongeldig aangemerkt.

Proces-verbaal

Op vrijdag 4 mei publiceert de Kiesraad zijn besluit over toelating van de inleidende fase in de Staatscourant. Het proces-verbaal van de beoordeling van de verzoeken ligt vanaf die publicatie twee weken ter inzage bij de Kiesraad. Hetzelfde geldt voor de verzoeken die ongeldig zijn verklaard.

Formulieren definitieve fase

Formulieren voor het indienen van definitieve verzoeken tot het houden van een referendum over de  'Wijziging van de Wet op de orgaandonatie' zijn vanaf vrijdag 4 mei beschikbaar op www.referendumovereenwet.nl.