Uitslag referendum Wiv definitief: beroepszaken niet ontvankelijk

De uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is definitief. Eerder hadden vier personen (appellanten) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld tegen de vaststelling van de uitslag van het referendum door de Kiesraad. De Raad van State heeft gisteren echter geoordeeld dat de appellanten niet-ontvankelijk zijn in hun beroep. Hiermee is het besluit van de Kiesraad onherroepelijk geworden, en is de uitslag van het referendum definitief komen vast te staan.

Beeld: Richard van Elferen

'Belanghebbenden' kunnen in beroep gaan tegen de vastgestelde uitslag door de Kiesraad, zo volgt uit de Wet raadgevend referendum. Volgens de Afdeling konden  alle vier de appelanten niet als belanghebbende worden aangemerkt. ‘Een persoon die wellicht enig belang heeft, doch zich op dat punt niet onderscheidt van grote aantallen anderen, kan niet worden beschouwd als een persoon met een rechtstreeks betrokken belang.’ Daarvoor ‘dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het besluit.’ Het standpunt dat iemand in zijn hoedanigheid als kiezer rechtstreeks belang heeft bij de correcte vaststelling van de uitslag en daarom als belanghebbende zou moeten worden aangemerkt, werd door de Afdeling niet gevolgd.

Zie: ABRvS 25 april 2018 zaaknrs.: 201802638/1/A2, 201802700/1/A2, 201802734/1/A2 en 201802799/1/A2.