Advies over uitvoeringsbesluit kiescolleges Eerste Kamer in Caribisch Nederland

Om Nederlandse inwoners in Caribisch Nederland indirect invloed uit te kunnen laten oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer wordt de Grondwet gewijzigd. Ook moeten de Kieswet en het Kiesbesluit worden gewijzigd. De wijziging van de Kieswet is inmiddels tot stand gebracht. De Kiesraad onderschrijft in dit advies ter wijziging van het Kiesbesluit het uitgangspunt dat de leden van de kiescolleges de Eerste Kamerleden zoveel mogelijk op dezelfde wijze kiezen als de leden van de provinciale staten dat doen. De Raad vraagt in zijn advies wel aandacht voor de vermelding van ‘aanduidingen’ op de kandidatenlijst in andere talen.

De leden van de Eerste Kamer worden op dit moment gekozen door de leden van de provinciale staten, die op hun beurt gekozen worden door de kiesgerechtigde Nederlanders die in een provincie wonen. Nederland telt echter ook drie bijzondere openbare lichamen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij maken geen onderdeel uit van een provincie. Het gevolg hiervan is dat Nederlanders die in het Europese deel van Nederland wonen indirect invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer, terwijl Nederlanders die in het Caribische deel van Nederland wonen dat niet hebben. Om deze ongelijkheid op te heffen, is in 2017 een voorstel tot wijziging van de Grondwet bij de Tweede Kamer ingediend. Dat voorstel regelt dat Nederlanders die in het Caribische deel van Nederland wonen het recht krijgen leden van kiescolleges te kiezen, die op hun beurt kiesgerechtigd zijn voor de Eerste Kamer.