Benoeming C. Stoffer tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 11 april 2018 de heer C. (Chris) Stoffer benoemd als Tweede Kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 11 april 2018 van de heer E. (Elbert) Dijkgraaf.

Beeld: ©Rijksoverheid / Najib Nafid

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, heeft deze bij een tijdelijke vacature vanwege zwangerschap of ziekte 10 dagen de tijd om zijn of haar benoeming aan te nemen. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Het kan zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt of niet als Kamerlid wordt toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.