Benoeming H.P.J. van Gerven en E. van Dijk tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 3 april 2018 de heer H.P.J. (Henk) van Gerven benoemd als Tweede Kamerlid voor de SP. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 30 maart 2018 van mevrouw C.J.E. (Nine) Kooiman. Verder heeft de Kiesraad de heer E. (Emiel) van Dijk tijdelijk benoemd als Tweede Kamerlid voor de PVV. Het betreft de benoeming in de vacature in verband met het tijdelijk ontslag van 31 maart 2018 tot en met 20 juli 2018 van mevrouw G.J.F. (Gabriƫlle) Popken.

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, heeft deze bij een tijdelijke vacature vanwege zwangerschap of ziekte 10 dagen de tijd om zijn of haar benoeming aan te nemen. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Het kan zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt of niet als Kamerlid wordt toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.