Uitslagen hoofdstembureaus referendum Wiv

Op vrijdagochtend 23 maart om 10.00 uur hebben negentien hoofdstembureaus in openbare zittingen de uitslagen bekendgemaakt van het referendum over de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Nog eens één hoofdstembureau heeft dit gedaan in een zitting op 26 maart. Het gaat om de uitslagen van de 20 kieskringen waarin Nederland is opgedeeld.

De processen-verbaal van de zittingen van de hoofdstembureaus staan als bijlagen onder dit bericht. In de processen-verbaal zijn per kieskring opgenomen: het opkomstpercentage, het aantal stemmen dat voor, tegen of blanco is uitgebracht, en het aantal ongeldige stemmen. Ook bevatten de processen-verbaal informatie over het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht.

Beeld: ©Paul de Kler provincie Zuid-Holland

Openbare zittingen centraal stembureau

De Kiesraad (centraal stembureau) stelt op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus de officiële uitslag van het referendum over de Wiv vast in een openbare zitting op donderdag 29 maart om 11.00 uur in Nieuwspoort (Den Haag). Deze zitting kan via de livestream van Nieuwspoort worden gevolgd: http://www.nieuwspoort.nl/live/. De uitslag van het referendum wordt direct na de zitting op de website van de Kiesraad geplaatst.

Adviezen en publicaties