Geen referendum over Wet-Hillen

Er komt geen referendum over de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel genoemd de Wet- Hillen). Er zijn 11.306 verzoeken bij de Kiesraad ingediend voor het houden van een referendum over de Wet-Hillen. Hiermee is het vereiste aantal van minimaal 300.000 geldige verzoeken in de definitieve fase niet gehaald.

©Kiesraad

De Kiesraad (centraal stembureau voor referenda) stelt volgens de wet binnen 2 weken na de deadline voor het indienen van een definitief verzoek vast of ten minste 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen in de definitieve fase. Bij minder dan 300.000 geldige definitieve verzoeken treedt de wet gewoon in werking.

Zitting uitslag referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

De Kiesraad stelt in een openbare zitting op donderdag 29 maart om 11.00 uur de opkomst en uitslag van het referendum vast op basis van de stemtotalen van de hoofdstembureaus. De Kiesraad zet het proces-verbaal met de uitslag van het referendum direct na zijn zitting op deze website. De zitting is te volgen via de livestream van Nieuwspoort: http://www.nieuwspoort.nl/live/.