Jaarverslag Kiesraad 2017

In 2017 werd een Tweede Kamerverkiezing gehouden. Daarnaast werd in een aantal gemeenten een herindelingsverkiezing gehouden. Er werd geen landelijk referendum gehouden. Wel werd in de loop van het jaar duidelijk dat er voldoende geldige verzoeken in zowel de inleidende fase als de definitieve fase bij de Kiesraad waren ingediend om, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, een referendum te houden over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. De Kiesraad bracht in 2017 vier adviezen uit. Meer over de activiteiten van de Kiesraad in dit jaar valt te lezen in zijn jaarverslag over 2017.

Tussen 2017 en 2019 vieren we in Nederland dat honderd jaar geleden algemeen kiesrecht werd ingevoerd, eerst voor mannen en later ook voor vrouwen. In het jaarverslag van 2017 zijn illustraties opgenomen uit de periode die vooraf ging aan de invoering van algemeen kiesrecht.