Beroep tegen besluit registratie aanduiding 'De Groenen' ongegrond verklaard

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 26 januari 2018 het beroep dat de heer J.M. van Kessel had ingesteld ongegrond verklaard. De heer Van Kessel ging in beroep tegen het besluit van de Kiesraad, centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing, om op verzoek van de politieke partij De Groenen de aanduiding ‘De Groenen’ in te schrijven in het register voor de Tweede Kamerverkiezing.

Van Kessel betoogde dat de Kiesraad de aanduiding ‘De Groenen’ ten onrechte op verzoek van de vereniging De Groenen in het register had ingeschreven. Daartoe voerde hij aan dat het verzoek om registratie niet door het daartoe bevoegde bestuur van de vereniging was ingediend. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de Kiesraad zich echter terecht op het standpunt gesteld dat het ingediende verzoek was ondertekend door zij die bevoegd waren om dat namens de partij te doen.