Inleidend verzoek referendum over Wet-Hillen toegelaten

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel genoemd de Wet- Hillen). Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase, die loopt van vrijdag 26 januari tot en met donderdag 8 maart, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de Wet-Hillen gehouden.

Beeld: ©Kiesraad / Ruud Sies

In totaal zijn 27.012 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er 513 ongeldig, omdat zij buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiële formulier. De controle van de verzoeken is met een steekproef in overeenstemming met het Besluit raadgevend referendum uitgevoerd. Op basis van deze aselecte steekproef heeft de Kiesraad 24.822 verzoeken als geldig aangemerkt. In totaal zijn 2.190 verzoeken als ongeldig aangemerkt.

Proces-verbaal

Op vrijdag 26 januari publiceert de Kiesraad zijn besluit over toelating van de inleidende fase in de Staatscourant. Het proces-verbaal van de beoordeling van de verzoeken ligt vanaf die publicatie twee weken ter inzage bij de Kiesraad. Hetzelfde geldt voor de verzoeken die ongeldig zijn verklaard.

Formulieren definitieve fase

Formulieren voor het indienen van definitieve verzoeken tot het houden van een referendum over de Wet-Hillen zijn vanaf vrijdag  26 januari beschikbaar op www.referendumovereenwet.nl.