Geregistreerde aanduidingen met doorwerking naar verkiezingen van 21 maart

Op 27 december 2017 publiceert de Kiesraad een overzicht in de Staatscourant van aanduidingen (namen) van politieke partijen die bij de Raad geregistreerd staan voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit in verband met de doorwerking van deze geregistreerde aanduidingen naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dit betekent dat voor deze geregistreerde aanduidingen geen aparte registratie nodig is voor de komende verkiezingen.

Aan de hand van de gepubliceerde lijst kunnen centraal stembureaus nagaan of een politieke partij zich terecht beroept op doorwerking.

In de publicatie van de Kiesraad in de Staatscourant staat ook vermeld wie de gemachtigden en plaatsvervangend gemachtigden zijn van de verschillende politieke partijen. Een actueel overzicht van de gemachtigden en plaatsvervangend gemachtigden die bevoegd zijn namens de politieke partijen op te treden in aanloop naar de verkiezingen van 21 maart, is te vinden in het register op deze website.