14 december 2017: Kiesraad bestaat 100 jaar

Op 14 december 2017 is het precies 100 jaar geleden dat het besluit tot instelling van het centraal stembureau in werking trad. In 1951 veranderde de naam van centraal stembureau in Kiesraad. De geschiedenis van de Kiesraad is beschreven in het boekje ‘Honderd jaar Kiesraad 1917-2017', dat verscheen in aanloop naar de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht en dat eind 2016 is aangeboden aan de toen vertrekkende voorzitter prof.mr. H.R.B.M. Kummeling.

Staatscommissie voor evenredig kiesrecht 1913

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ons kiesstelsel ingrijpend werd gewijzigd. Niet alleen werd in 1917 het algemeen mannenkiesrecht en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd (het actief vrouwenkiesrecht volgde twee jaar later), ook werd het op dat moment geldende districtenstelsel vervangen door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging (zoveel stemmen, zoveel zetels). Dit noodzaakte tot de oprichting van een centraal stembureau dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vaststelt. Onder het districtenstelsel was dat niet nodig: in elk district werd de uitslag apart vastgesteld en werd een van de kandidaten verkozen verklaard.