Viering 100 jaar algemeen kiesrecht

Met de grondwetswijziging van 12 december 1917 was het algemeen kiesrecht voor mannen een feit. Alle Nederlandse mannen van boven de 25 jaar kregen het recht om te stemmen (actief kiesrecht). Daarnaast kregen vrouwen van boven de 30 jaar passief kiesrecht (dezelfde leeftijd als voor mannen): ze mochten zich verkiesbaar stellen, maar nog niet zelf stemmen. In 1919 kregen ook alle Nederlandse vrouwen van boven de 25 het recht om te stemmen. 12 december 2017 is het startmoment voor een twee jaar durend feest van de democratie dat eindigt in 2019. Er zijn activiteiten in het hele land, zoals tentoonstellingen, publicaties, debatten, televisieprogramma’s en speciale kiesrechtlessen voor scholen.

Publicaties Kiesraad over kiesrecht

In het kader van de viering van 100 jaar kiesrecht heeft de Kiesraad meegewerkt aan twee publicaties. Op donderdag 14 december 2017 worden twee boeken over kiesrecht gepresenteerd: 'Tussen geschiktheid en grondrecht. De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795' en 'Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht'. In deze boeken wordt het denken over kiesrecht behandeld en de effecten en gevolgen van algemeen kiesrecht. De presentatie vindt plaats in het auditorium van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.

Essaywedstrijd voor scholieren: de verkiezing van de toekomst

Ook organiseert de Kiesraad in samenwerking met Prodemos een essaywedstrijd voor scholieren uit de klassen 4, 5, en 6 van het voortgezet onderwijs. Via de essaywedstrijd 'De verkiezing van de toekomst' wil de Kiesraad jongeren uitnodigen en prikkelen om na te denken over de toekomst van c.q. een alternatief voor verkiezingen. Kan of moet het anders, en zo ja wat en hoe dan? De prijsuitreiking van de essaywedstrijd vindt plaats tijdens een symposium op vrijdag 29 juni 2018.