Beroep niet-ontvankelijk: referendum Wiv definitief

Het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat definitief door. Eerder was beroep ingesteld tegen het besluit van de Kiesraad over toelating van het definitieve verzoek tot het houden van het raadgevend referendum. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de bezwaarmaker niet-ontvankelijk is in zijn beroep. Hiermee is het besluit van de Kiesraad onherroepelijk geworden, en kan de Referendumcommissie bekendmaken wanneer het referendum plaatsvindt.

Beeld: Richard van Elferen

De bezwaarmaker is van mening dat er geen gelijkwaardige discussie is over de Wiv, omdat de werkwijze en kennis van de inlichtingendiensten geheim en daarom niet bij het publiek bekend zijn. Een inhoudelijke discussie over de wet zou volgens hem alleen mogelijk zijn als geheime informatie openbaar wordt, maar dat zou de staatsveiligheid en mensenlevens in gevaar brengen. Hij wil dat voorkomen en vindt daarom dat er geen referendum mag worden gehouden.