Internationaal congres digitalisering verkiezingen

Elk najaar vindt in het Oostenrijkse Bregenz het internationale congres E-Vote-ID plaats. Tijdens het congres staan de internationale ontwikkelingen rond digitalisering van verkiezingen centraal. Zowel wetenschappers als mensen die actief zijn in de organisatie en uitvoering van verkiezingen delen daar hun kennis en ervaringen.

Beeld: https://www.e-vote-id.org/

Tijdens het congres presenteerde Kiesraadlid Peter Castenmiller een paper waarin hij de inrichting en het belang van aan het verkiezingsproces ondersteunende software behandelde. In het paper, dat hij samen met Kees Uijl schreef, ging hij in het bijzonder in op de gebeurtenissen rond de inzet van ondersteunende software tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017. Dit paper ontving tijdens het congres de prijs voor beste bijdrage in de categorie 'practioners'.

Alle papers die tijdens dit congres zijn gepresenteerd, zijn opgenomen in een digitale bundel.