1 november bekendmaking uitslag definitieve fase referendumverzoek Wiv

De Kiesraad maakt op woensdag 1 november 2017 in een openbare zitting bekend of een referendum plaatsvindt over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) . Daarvoor zijn ten minste 300.000 geldige verzoeken nodig. Die kunnen tot en met 16 oktober worden ingediend. De zitting is ook op internet te volgen via een livestream: https://www.nieuwspoort.nl/live.

Beeld: Kiesraad

De Kiesraad maakt in de zitting bekend hoeveel verzoeken in totaal zijn ingediend en hoeveel  hiervan geldig en ongeldig waren. De geldigheid is beoordeeld aan de hand van de steekproef, die is beschreven in het Besluit raadgevend referendum.

Op 1 september jl. maakte de Kiesraad bekend dat voor het referendumverzoek eerder – voor de  inleidende fase – voldoende geldige verzoeken waren ingediend om door te gaan naar de definitieve fase.  Sinds de Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 van kracht werd, is het de tweede keer dat een referendumverzoek is toegelaten tot de definitieve fase.

De openbare zitting wordt gehouden op woensdag  1 november, aanvang 10.00 uur, in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. De Wandelgangerzalen 1 en 2 zijn open vanaf 9.30 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden vooraf is niet mogelijk. De zitting is via de website van Nieuwspoort te volgen via een livestream: https://www.nieuwspoort.nl/live. Na afloop van de zitting is er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen en worden de uitslag en het proces-verbaal van de zitting gepubliceerd op deze website.