Inleidend verzoek referendum over Wiv toegelaten

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase, die loopt van maandag 4 september tot en met maandag 16 oktober, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de Wiv gehouden.

Beeld: ©Kiesraad / Ruud Sies

In totaal zijn 19.266 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er 5 ongeldig, omdat zij buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiƫle formulier. De controle van de verzoeken is met een steekproef in overeenstemming met het Besluit raadgevend referendum uitgevoerd. Op basis van deze aselecte steekproef heeft de Kiesraad 17.162 verzoeken als geldig aangemerkt en 2.104 als ongeldig aangemerkt.

Proces-verbaal

Op maandag 4 september publiceert de Kiesraad zijn besluit over toelating van de inleidende fase in de Staatscourant. Het proces-verbaal van de beoordeling van de verzoeken ligt vanaf die publicatie twee weken ter inzage bij de Kiesraad. Hetzelfde geldt voor de verzoeken die ongeldig zijn verklaard.

Formulieren definitieve fase

Formulieren voor het indienen van definitieve verzoeken tot het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn vanaf maandag 4 september beschikbaar op www.referendumovereenwet.nl.