Registratie en schrapping partijnamen Tweede Kamerverkiezing

De Kiesraad heeft op 26 juni 2017 de verzoeken ingewilligd om de volgende namen (‘aanduidingen’) te registreren in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing: De Republikeinen, Trots op Nederland (TROTS) en Humanistische Partij Nederland. Ook is besloten om op verzoek van de desbetreffende partij de aanduiding en het bijbehorende logo van 'VNL (VoorNederland)' uit het register te schrappen.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een aanduiding die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet misleidend voor de kiezer? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Of: is de aanduiding in strijd met de openbare orde? Ook moeten aan het verzoek tot registratie enkele stukken zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Zie ook