Eerste Kamer stemt in met afschaffing lijstencombinaties

Op dinsdag 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van lijstencombinaties. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks en OSF stemden tegen. Sinds 1973 kunnen politieke partijen die zich verwant voelen met elkaar hun kandidatenlijst combineren. Hierdoor vormen de samenwerkende partijen bij de zetelverdeling één grote partij die meer kans maakt op restzetels dan de partijen afzonderlijk.

 

 

De motie van Kamerlid Schalk (SGP) over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is verworpen. VVD, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.

De motie van Kamerlid Sini (PvdA) over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel is eveneens verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks en OSF stemden voor.