Kamerbrief Plasterk: onderzoek naar fout hoofdstembureau Den Bosch

Minister Plasterk (BZK) heeft de voorzitter van het hoofdstembureau ’s-Hertogenbosch gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de vraag waarom ruim 7.600 stemmen, uitgebracht in de gemeente Boxmeer, niet zijn meegenomen in uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart. In de week van 26 juni zal hij, in zijn brief ter evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing, de Kamer informeren over de uitkomsten hiervan. Hij zal dan tevens ingaan op mogelijke andere fouten die door hoofdstembureaus of gemeenten zijn gemaakt.

Beeld: Kiesraad

Plasterk onderstreept in zijn Kamerbrief dat het van groot belang is dat fouten in de vaststelling van de uitslag zoveel mogelijk worden voorkomen: ‘Elk signaal over fouten in het proces van uitslagvaststelling moet serieus worden genomen, met de bedoeling om herhaling van de fouten bij volgende verkiezingen te voorkomen.’ Temeer omdat, schrijft Plasterk, de Kieswet niet de mogelijkheid biedt om een onherroepelijke verkiezingsuitslag opnieuw vast te stellen.

Controle

De minister heeft aan ruim 120 gemeenten gevraagd om na te gaan of er op lijstniveau mogelijk meer verschillen zijn tussen tellingen die gemeenten destijds aan hoofdstembureaus hebben doorgegeven, en de uitslagen die de hoofdstembureaus aan de Kiesraad heeft doorgegeven. Van de andere gemeenten kan de Kiesraad de controle uitvoeren.

Uitslagen Databank

De uitslagen op gemeenteniveau staan nog niet op de website van de Kiesraad. Dit komt, licht Plasterk toe in een bijlage bij de Kamerbrief, omdat bij eerdere verkiezingen de tellingen op usb-stick waren overgebracht van de gemeenten naar de hoofdstembureaus en van de hoofdstembureaus naar het centraal stembureau (de Kiesraad). Bij deze verkiezing was digitale overdracht van uitslagen echter niet toegestaan, om te voorkomen dat de uitslag kwetsbaar was voor hacken. Bovendien worden nu eerst de uitkomsten van controle op door de 20 hoofdstembureaus aangeleverde uitslagen afgewacht.