Benoeming A. Elissen tot lid van het Europees Parlement

De Kiesraad heeft de heer A. (André) Elissen op 2 juni benoemd tot lid van het Europees Parlement voor de PVV. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van mevrouw V. (Vicky) Maeijer met ingang van 16 maart 2017.

foto Vlaggen Europees Parlement

Beeld: Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Parlementsleden

Als de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoeken de Tweede Kamer en het Europees Parlement vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van het Europees Parlement en als Parlementslid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft, als het een tussentijdse benoeming is in een openstaande vacature, 28 dagen de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Benoeming als Parlementslid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in het Parlement. Hiervoor moet hij immers nog als lid te worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.