Benoeming nieuwe Eerste Kamerleden

De Kiesraad heeft op 28 maart de volgende kandidaten van de PVV (Partij voor de Vrijheid) benoemd tot lid van de Eerste Kamer, wegens het ontslag per 22 maart 2017 van de hierbij vermelde voormalig leden:

  • de heer P. (Peter) van Dijk, in de vacature van de heer A. (Alexander) Kops
  • de heer M.J. (Martin) van Beek, in de vacature van mevrouw G.J.F. (GabriĆ«lle) Popken
  • de heer D.J. (Dannij) van der Sluijs, in de vacature van de heer G. (Gidi ) Markuszower
  • de heer A.J.M. (Ton) van Kesteren, in de vacature van mevrouw V.D.D. (Danai) van Weerdenburg

Verder heeft de Kiesraad op 28 maart mevrouw M.H.H. (Martine) Baay voor 50PLUS benoemd tot lid van de Eerste Kamer, in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 22 maart 2017 van de heer M.J. (Martin) van Rooijen.

Beeld: Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.