Benoeming J. Middendorp tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 22 maart de heer J. (Jan) Middendorp benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Het betreft een benoeming in de opengevallen plaats doordat de eerst benoemde kandidaat, de heer S. (Sjoerd) Potters, heeft aangegeven zijn benoeming niet aan te nemen.

Beediging Tweede Kamer

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft, voor een benoeming vanwege een reguliere vacature, 28 dagen de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de benoemde 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij immers nog als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.