Benoeming R.G. de Bruijn-Wezeman tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 20 maart 2017 mevrouw R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman benoemd tot Eerste Kamerlid voor de VVD. Het betreft de benoeming in de vacature die met ingang van 16 maart 2017 is ontstaan door het ontslag van mevrouw P.C. (Pauline) Krikke.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.