Uitslagen hoofdstembureaus Tweede Kamerverkiezing 2017

Op vrijdagochtend 17 maart om 10.00 uur hebben de twintig hoofdstembureaus openbare zittingen gehouden om de uitslagen bekend te maken van de Tweede Kamerverkiezing 2017. Het gaat om de uitslagen van de 20 kieskringen waarin Nederland is opgedeeld. De processen-verbaal van de zittingen staan onderaan dit nieuwsbericht.

Beeld: F.H. Ogink

De links naar processen-verbaal van de zittingen van de hoofdstembureaus staan onder dit bericht. In de processen-verbaal zijn per kieskring opgenomen: het opkomstpercentage, het aantal geldige stemmen dat op kandidaten is uitgebracht, het aantal blanco stemmen dat is uitgebracht en het aantal ongeldige stemmen. Ook bevatten de processen-verbaal informatie over het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht.

Openbare zitting centraal stembureau

De Kiesraad (centraal stembureau) stelt op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing vast in een openbare zitting op dinsdag 21 maart om 16.00 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, Lange Poten 4, Den Haag. Deze zitting kan via een livestream worden gevolgd. De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing wordt direct na de zitting op de website van de Kiesraad geplaatst.

Adviezen en publicaties