Jaarverslag 2016

Op 6 april 2016 vond het eerste raadgevend referendum op grond van de Wet raadgevend referendum plaats. De stemming ging over de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Op 23 november 2016 vond in de (oude) gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een gemeentelijke herindelingsverkiezing plaats voor de raadsleden van de nieuwe gemeente Meierijstad. De Kiesraad bracht in 2016 negen adviezen uit. Meer over de activiteiten van de Kiesraad in dit jaar valt te lezen in zijn jaarverslag over 2016.

Het jaar 2016 kenmerkte zich voor de Kiesraad vooral door de eerste toepassing van de Wet raadgevend referendum (verder: Wrr). Een wet, inwerking getreden per 1 juli 2015, die de Kiesraad belangrijke taken geeft. Zo draagt de Raad zorg voor:

 

  • Publicatie van referendabele wetten (op de website referendumovereenwet.nl)
  • Vaststelling of gedurende de zogenoemde inleidende fase (vier weken) voldoende verzoeken tot het houden van een referendum (ten minste 10.000) zijn ingediend
  • Vaststelling of gedurende een zogenoemde definitieve fase (zes weken) voldoende ondersteuningsverklaringen (ten minste 300.000) zijn ingediend
  • Vaststelling van de uitslag van een referendum

9 adviezen

De Kiesraad bracht in 2016 9 adviezen uit. De meeste adviezen zijn uitgebracht op verzoek van en gericht aan de minister van BZK. Het evaluatieadvies over het raadgevend referendum op 6 april 2016 heeft de Kiesraad op eigen initiatief uitgebracht. Eén advies, over het initiatiefwetsvoorstel experimenten met elektronische hulpmiddelen, werd uitgebracht aan de Tweede Kamer. En één advies, over versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme, werd uitgebracht aan de minister van Veiligheid en Justitie.