5 internationale waarnemingsmissies bij Tweede Kamerverkiezing

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart sturen 5 internationale organisaties waarnemers om het verloop van de verkiezing te observeren: OVSE/ODIHR, CIFRA, AEGEE, IESC-GOLOS en GEOM.

foto Europa op een wereldbol

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

De OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, stuurt regelmatig waarnemingsmissies naar landen waar verkiezingen worden gehouden, om toe te zien op een eerlijk en vrij verloop van deze verkiezingen.  Naast de OVSE komen de volgende organisaties:

  • CIFRA: Monitoring-Analytics Group (Lviv, Oekraïne)
  • AEGEE: Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe (Brussel)
  • IESC-GOLOS: International Elections Study Center / European Platform for Democratic Elections (Vilnius/Moskou)
  • GEOM: Gender Concerns Netherlands (Den Haag)

Op 15 maart 2017 mogen de waarnemers in het stemlokaal aanwezig zijn, gedurende de hele tijd dat het stembureau zitting houdt. De waarnemers zijn herkenbaar aan een badge (met de naam van de waarnemer en organisatie), waarop staat dat ze internationaal waarnemer zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Waarnemers moeten strikte neutraliteit in acht nemen, mogen geen blijk geven van hun politieke gezindheid en zich niet in de verkiezingsprocedure mengen en moeten zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden.

Zie ook