Kandidatenlijsten Tweede Kamerverkiezing 2017 definitief

Op 13 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaken die De Burger Beweging, Trots op Nederland (TROTS) en de Vrouwen Partij (VP) hebben ingesteld tegen het besluit van de Kiesraad van 3 februari, over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten en de lijstnummering. Op 10 februari 2017 deed de Afdeling al uitspraak in de beroepszaken van Lokaal in de Kamer, JEZUS LEEFT en MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R. Daarmee zijn  de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart nu definitief vastgesteld.

Beeld: Kiesraad

Vrouwen Partij (VP)

De Vrouwen Partij stelde beroep in tegen de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst door het centraal stembureau. Het centraal stembureau had de kandidatenlijst ongeldig verklaard, omdat de Vrouwen Partij geen bewijs van betaling had  ingeleverd van de verschuldigde waarborgsom van €11.250,-. Ook had de partij geen ondersteuningsverklaringen ingeleverd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het beroep ongegrond verklaard.

Trots op Nederland (TROTS)

Trots op Nederland (TROTS) stelde beroep in tegen de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst door het centraal stembureau. Het centraal stembureau had de kandidatenlijst ongeldig verklaard, omdat Trots op Nederland (TROTS) geen bewijs van betaling had  ingeleverd van de verschuldigde waarborgsom van €11.250,-. Ook had de partij geen ondersteuningsverklaringen ingeleverd. De Afdeling heeft het beroep ongegrond verklaard.

Lokaal in de Kamer

De partij stelde beroep in tegen de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst in kieskring Zwolle. Het centraal stembureau had de kandidatenlijst ongeldig verklaard, omdat er te weinig ondersteuningsverklaringen ingeleverd zouden zijn. In de beroepsprocedure kwam het echter op die conclusie terug. De Afdeling heeft het beroep dan ook gegrond verklaard. De kandidatenlijst van Lokaal in de Kamer is geldig verklaard in kieskring 4 (Zwolle).

De Burger Beweging

De partij had twee redenen om beroep in te stellen. De eerste was de schrapping van twee kandidaten van de kandidatenlijst. Het centraal stembureau had vastgesteld dat van deze kandidaten bij de kandidatenlijst geen kopie van een geldig identiteitsbewijs was overgelegd, waardoor hun instemmingsverklaring geacht werd te ontbreken. De tweede reden voor het beroep was dat de partij één van de kandidaten alsnog van de kandidatenlijst wilde schrappen.
De Afdeling heeft het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard. De Kiesraad had de inleveraar van de kandidatenlijst niet duidelijk geïnformeerd dat een kopie van een geldig identiteitsbewijs ontbrak. Daarom gaf de Afdeling gelegenheid het verzuim hangende het beroep alsnog te herstellen. Dat lukte voor één kandidaat: de heer W.E. Bruining. Voor het overige is het beroep ongegrond verklaard.

JEZUS LEEFT

JEZUS LEEFT stelde beroep in, omdat zij bij het inleveren van de kandidatenlijst op maandag 30 januari de indruk had gekregen dat zij op vrijdag nog ondersteuningsverklaringen kon inleveren voor deelname in kieskringen waarvoor de kandidatenlijst oorspronkelijk niet was ingeleverd. Op basis van het vertrouwensbeginsel bepleitte zij om de kandidatenlijst ook geldig te verklaren in de kieskringen waarvoor op vrijdag voldoende geldige ondersteuningsverklaren waren ingeleverd. De Afdeling heeft het beroep ongegrond verklaard.

MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R

MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R stelde beroep in tegen het schrappen van een groot aantal kandidaten op de kandidatenlijsten voor de kieskringen Arnhem en Utrecht. De Afdeling heeft het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard. Vier kandidaten waren ten onrechte van de kandidatenlijst voor kieskring Arnhem geschrapt: mevrouw P.G. Busio, mevrouw P.  Streuper, de heer Rob van der Zon en de heer E. van Balkum.

Adviezen en publicaties