28 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing

Op 15 maart 2017 nemen 28 partijen en in totaal 1116 unieke kandidaten (gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen) deel aan de Tweede Kamerverkiezing. De Kiesraad, centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing, heeft dit in een openbare zitting op 3 februari bekendgemaakt. Ook zijn in de zitting 2 lijstencombinaties geldig verklaard en zijn alle lijsten genummerd.

Beeld: Kiesraad

De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig verklaard en als volgt genummerd:
1. VVD
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
4. SP (Socialistische Partij)
5. CDA
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. GROENLINKS
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
10. Partij voor de Dieren
11. 50PLUS
12. OndernemersPartij
13. VNL (VoorNederland)
14. DENK
15. NIEUWE WEGEN
16. Forum voor Democratie
17. De Burger Beweging
18. Vrijzinnige Partij
19. GeenPeil
20. Piratenpartij
21. Artikel 1
22. Niet Stemmers
23. Libertarische Partij (LP)
24. Lokaal in de Kamer
25. JEZUS LEEFT
26. StemNL
27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
28. Vrije Democratische Partij (VDP)

Op de lijsten van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) staan de meeste kandidaten: 171. Op die van de Vrije Democratische Partij (VDP) de minste: 1. Zowel de oudste kandidaat (93) als de jongste kandidaat (16 jaar) staan op de lijst van de Partij voor de Dieren. Van de in totaal 1114 kandidaten zijn er 393 vrouwen (35,3%) en 721 mannen. In 2012 was het totaal aantal kandidaten 972 waarvan 303 vrouwen.

Verzuimen

Bij het onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten op 31 januari heeft de Kiesraad bij 19 partijen ‘verzuimen’ geconstateerd. Er ontbraken bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen. Partijen kregen een paar dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen, zo is bekendgemaakt door de Kiesraad, is niet hersteld. Dit heeft tot gevolg dat 3 partijen niet deelnemen aan de verkiezing: Respect!, Vrouwen Partij (VP) en Trots op Nederland.

12 partijen nemen niet deel in alle kieskringen:

 • Artikel 1 (neemt niet deel in kieskringen Assen en Leeuwarden)
 • De Burger Beweging (neemt niet deel in kieskring Bonaire)
 • GeenPeil (neemt niet deel in kieskring Bonaire)
 • JEZUS LEEFT (neemt deel in kieskringen Dordrecht, Tilburg, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Lelystad)
 • Libertarische Partij (neemt niet deel in kieskringen Zwolle, Haarlem, Den Helder en Bonaire)
 • Lokaal in de Kamer (neemt niet deel in kieskringen Utrecht, Leiden, Maastricht, Zwolle en Bonaire)
 • MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R (neemt deel in kieskringen Arnhem en Utrecht)
 • Niet Stemmers (neemt niet deel in kieskringen Leeuwarden, Assen, Middelburg en Bonaire)
 • Piratenpartij (neemt niet deel in kieskring Bonaire)
 • StemNL (neemt deel in kieskringen Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Middelburg, Tilburg en Den Bosch)
 • Vrije Democratische Partij (VDP) (neemt deel in kieskringen Den Helder en Den Haag)
 • Vrijzinnige Partij (neemt niet deel in kieskring Bonaire)

Lijstnummering

De procedure van het nummeren van de kandidatenlijsten ging als volgt. Eerst zijn de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing één of meer zetels behaald hebben. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna heeft het centraal stembureau via loting aan nieuwe partijen een nummer toegewezen. Eerst is geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend.

Lijstencombinaties

Twee lijstencombinaties zijn geldig verklaard:

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), lijstnummer 2 en GROENLINKS, lijstnummer 8.
 • ChristenUnie, lijstnummer 7 en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), lijstnummer 9.

Beroep

De groeperingen met de volgende aanduidingen hebben beroep ingesteld tegen het besluit van de Kiesraad van 3 februari 2017: Vrouwen Partij (VP), Trots op Nederland (TROTS), JEZUS LEEFT, De Burger Beweging, Lokaal in de Kamer, en MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R. De behandeling hiervan zal plaatsvinden op vrijdag 10 februari 2017 tijdens zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie: zie de website van de Raad van State.