31 partijen leverden kandidatenlijst in voor Tweede Kamerverkiezing

Op maandag 30 januari hebben 31 partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezing. Op dinsdag 31 januari heeft de Kiesraad, centraal stembureau, deze kandidatenlijsten in een besloten zitting onderzocht. Er zijn bij 19 partijen verzuimen geconstateerd – het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen. Deze partijen hebben nog tot vrijdag 3 februari 15 uur om de geconstateerde verzuimen te herstellen. Op vrijdag 3 februari om 16 uur maakt de Kiesraad bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.

Beeld: Kiesraad

De volgende partijen hebben hun kandidatenlijst ingeleverd:

 • VVD
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • SP (Socialistische Partij)
 • CDA (verzuimen geconstateerd)
 • Democraten 66 (D66)
 • ChristenUnie
 • GROENLINKS
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • DENK
 • MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R (verzuimen geconstateerd)
 • Forum voor Democratie
 • Vrijzinnige Partij (verzuimen geconstateerd)
 • Ondernemers Partij (verzuimen geconstateerd)
 • GeenPeil (verzuimen geconstateerd)
 • Niet Stemmers (verzuimen geconstateerd)
 • Lokaal in de Kamer (verzuimen geconstateerd)
 • VNL (VoorNederland) (verzuimen geconstateerd)
 • Vrouwen Partij (VP) (verzuimen geconstateerd)
 • Libertarische Partij (LP) (verzuimen geconstateerd)
 • Respect (verzuimen geconstateerd)
 • NIEUWE WEGEN (verzuimen geconstateerd)
 • De Burger Beweging (verzuimen geconstateerd)
 • StemNL (verzuimen geconstateerd)
 • Vrije Democratische Partij (VDP) (verzuimen geconstateerd)
 • Trots op Nederland (TROTS) (verzuimen geconstateerd)
 • Piratenpartij (verzuimen geconstateerd)
 • JEZUS LEEFT (verzuimen geconstateerd)
 • Artikel 1 (verzuimen geconstateerd)

Alle partijen zijn van plan om in 20 kieskringen deel te nemen aan de verkiezing, behalve JEZUS LEEFT, deze partij wil in 7 kieskringen deelnemen.

Zitting bekendmaking geldige kandidatenlijsten

Op vrijdag 3 februari om 16.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste partijnamen. Ook beslist de Kiesraad in deze zitting over de geldigheid van de lijstencombinaties en nummert de kandidatenlijsten. De openbare zitting vindt plaats in de Thorbeckezaal, ingang Lange Poten 4, van de Tweede Kamer. Bezoekers moeten zich legitimeren en moeten rekening houden met de beveiligingsmaatregelen in het Tweede Kamergebouw. De zitting is ook via livestream te volgen. Het proces-verbaal van de zitting over de kandidatenlijsten wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd op deze website. Dit proces-verbaal bevat alle kandidatenlijsten.

Beroep en definitief vastgestelde kandidatenlijsten

Belanghebbenden hebben hierna 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.