Benoemingen R. van der Velde en E. Ünver tot Tweede Kamerlid

De Kiesraad heeft de heer R. (Rien) van der Velde op 14 december 2016 benoemd als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag met ingang van 14 december van de heer D.M. (Diederik) Samsom als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De heer Van der Velde was reeds benoemd in de tijdelijke vacature van mevrouw S.W. (Sjoera) Dikkers, maar komt op grond van de Kieswet in aanmerking voor benoeming in deze reguliere vacature. Het centraal stembureau heeft de heer E. (Emre) Ünver benoemd als lid voor de resterende periode van de tijdelijke vacature van mevrouw Dikkers.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft, voor een benoeming vanwege een reguliere vacature, 28 dagen de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de benoemde 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij immers nog als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.