Van Rey veroordeeld wegens 'verkiezingsgeknoei'

De Rechtbank Rotterdam heeft Van Rey veroordeeld voor overtreding van artikel Z3 van de Kieswet: het voorhanden hebben van verkiezingsdocumenten (stempassen en volmachtbewijzen) met het oogmerk deze wederrechtelijk - dat wil zeggen: in strijd met het recht - te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Een en ander werd door de rechter onder de noemer 'verkiezingsgeknoei' behandeld.

Rechtspraak illustratie

Van Rey is door de Rechtbank vrijgesproken van ronselen van onderhandse volmachten, als bedoeld in artikel Z8 van de Kieswet.Het hiervoor noodzakelijke 'stelselmatig aanspreken van personen om hen te bewegen om volmacht te geven'- dat wil zeggen gedurende bepaalde tijd en met regelmaat - achtte de Rechtbank niet bewezen.

Taakstraf

In samenhang met andere bewezen geachte strafbare feiten is Van Rey door de Rechtbank veroordeeld tot de wettelijk maximaal mogelijke taakstraf van 240 uur, eventueel te vervangen door 120 dagen hechtenis. Het OM heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan, want vindt de strafmaat 'veel te laag'.