Geen experimenten met nieuw stembiljet in stemlokalen

Er zullen op kort termijn geen experimenten in het stemlokaal worden gehouden met een nieuw stembiljet. Een voorstel hiertoe van minister Plasterk is op 28 juni in de Tweede Kamer verworpen. Als een kiezer op het voorgestelde stembiljet geen kandidaatsnummer inkleurde, dan was de stem op de partij bepalend en ging de stem automatisch naar de nummer één van de partij. Een aantal partijen gaf aan er moeite mee te hebben, dat een stem in dat geval naar de lijsttrekker ging, terwijl de kiezer dit niet had aangegeven.

Beeld: Dirk Hol Mediatheek Rijksoverheid

Op het door minister Plasterk voorgestelde stembiljet stonden enkel de namen van de partijen en kandidaatsnummers. Nieuw was dat ook logo’s van partijen op het stembiljet waren opgenomen. De namen van de kandidaten kwamen er niet meer op voor, die zouden op een grote poster in het stemhokje zelf hangen. De Kiesraad ondersteunde het voornemen van minister Plasterk om in het stemlokaal te experimenteren met een nieuw model stembiljet. Tegelijkertijd gaf de Kiesraad in zijn advies echter aan beducht te zijn voor het sluipenderwijs introduceren van een ‘lijststem’.

Stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Eerder is bij de Europees Parlementsverkiezing in 2014 al met succes geëxperimenteerd met een vergelijkbare nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland. Minister Plasterk was mede op basis van die ervaring van mening dat een nieuw A4 formaat stembiljet ook in het stemlokaal voordelen zou hebben. De stembiljetten zouden door hun formaat sneller en betrouwbaarder geteld kunnen worden en het zou voor een grotere  groep kiezers mogelijk worden om er zelfstandig mee te stemmen.