Benoeming M. Amhaouch tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 4 januari 2016 de heer M. (Mustafa) Amhaouch benoemd als Tweede Kamerlid voor het CDA. Het betreft de benoeming in een vacature die met ingang van 4 januari 2016 is ontstaan door het ontslag van de heer P. (Peter) Oskam.

©Parlement.com

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de benoemde 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij immers nog als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.