Benoeming J. Houwers tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft de heer J. (Johan) Houwers op 9 maart 2015 benoemd als Kamerlid voor de VVD. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer M.L. (Mark) Verheijen met ingang van 27 februari 2015.

Portret dhr. J. Houwers

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Als de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer en als Kamerlid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft, voor een benoeming vanwege een reguliere vacature, 28 dagen (voor een tussentijdse benoeming wegens zwangerschap of ziekte of een benoeming voor de samenstelling van een nieuw vertegenwoordigend orgaan geldt een termijn van 10 dagen) de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij immers nog als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.