Stemwaarden Eerste Kamerverkiezing 2015

De leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen door de leden van alle provinciale staten. Niet alle stemmen wegen bij Eerste Kamerverkiezingen even zwaar. Aan de stem van ieder statenlid wordt een bepaald gewicht toegekend (stemwaarde), afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Hoe meer inwoners een provincie telt, hoe hoger de stemwaarde is. Een statenlid in een dunner bevolkte provincie vertegenwoordigt aanzienlijk minder inwoners dan een statenlid in dichtbevolkte provincies.

Beeld: Kiesraad

Het uitgangspunt voor de berekening van de stemwaarde is het inwoneraantal per provincie per 1 januari 2015, zoals bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis hiervan heeft de Kiesraad, centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing, de stemwaarden vastgesteld. De stemwaarden worden conform de Kieswet ook in de Staatscourant gepubliceerd.

Stemwaarden ten behoeve van Eerste Kamerverkiezing 2015

Provincie Inwonersaantal Aantal statenleden Stemwaarde
Groningen 584.104 43 136
Fryslân 646.324 43 150
Drenthe 488.611 41 119
Overijssel 1.140.659 47 243
Flevoland 401.503 41 98
Gelderland 2.026.393 55 368
Utrecht 1.263.509 49 258
Noord-Holland 2.762.163 55 502
Zuid-Holland 3.600.784 55 655
Zeeland 380.717 39 98
Noord-Brabant 2.489.325 55 453
Limburg 1.118.054 47 238

Openbare zitting

Op basis van de vastgestelde stemwaarden wordt de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van 26 mei berekend. De Kiesraad stelt op 28 mei in een openbare zitting de officiële uitslag vast.

Stemwaarden 2011 en 2015

In onderstaande tabel staan ook de stemwaarden zoals die voor de Eerste Kamerverkiezing in 2011 werden gehanteerd.

Provincie Stemwaarde 2015 Stemwaarde 2011 Verschil
Groningen 136 135 +1
Fryslân 150 151 -1
Drenthe 119 120 -1
Overijssel 243 241 +2
Flevoland 98 101 -3
Gelderland 368 365 +3
Utrecht 258 261 -3
Noord-Holland 502 489 +13
Zuid-Holland 655 641 +14
Zeeland 98 98 0
Noord-Brabant 453 446 +7
Limburg 238 239 -1