Geldigheid kandidatenlijsten Europees Parlementsverkiezing vastgesteld

De kandidatenlijst van de 'Vrouwen Partij' is ongeldig verklaard, omdat het bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom van €11.250,- niet is ingeleverd. Verder zijn van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren de kandidaten T. Regan (Verenigde Staten) , W.T. Kymlicka (Canada) en J.M. Coetzee (Australië) geschrapt, omdat zij niet beschikken over de 'Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen' in het paspoort. Dit besloot de Kiesraad, centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing, op maandag 14 april in een openbare zitting.

Beeld: Kiesraad

De Raad oordeelde in de zitting over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten voor het Europees Parlement. Ook zijn de lijsten genummerd en is besloten over de lijstencombinaties.

Op 9 april vond de kandidaatstelling plaats. Er werden 20 kandidatenlijsten ingeleverd; bij 10 lijsten werden door de Kiesraad verzuimen geconstateerd. Partijen hadden tot maandag 14 april 15.00 uur de tijd om deze te herstellen. Voor een deel ging het hierbij om het ontbreken van zogenoemde instemmingsverklaringen: verklaringen van kandidaten dat zij instemmen met hun kandidaatstelling op de lijst. Ook ontbrak in enkele gevallen de verklaring van kandidaten dat zij zich niet óók kandidaat stellen in een andere EU-lidstaat.


Beroep tegen deze beslissingen van de Kiesraad is tot en met 22 april mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aantal partijen en kandidaten

Op de geldige 19 lijsten (in 2009 waren dat er 17) staan in totaal 345 kandidaten – in 2009 waren dat er 289. Op de lijst P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten  staan de meeste kandidaten: 47. Op die van de partij IQ, de Rechten-Plichten-Partij de minste: 1. Van de kandidaten zijn 240 man en 105 vrouw. In totaal wonen 23 van de kandidaten op de lijsten in het buitenland.

Lijstnummers

Die partijen die bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 één of meer zetels hebben behaald, kregen een nummer op basis van het aantal stemmen dat deze partijen destijds hebben behaald. Dit zijn er in totaal : 8.

1. CDA - Europese Volkspartij
2. PVV (Partij voor de Vrijheid)
3. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
4. VVD
5. Democraten 66 (D66) - ALDE
6. GROENLINKS
7. SP (Socialistische Partij)
8. ChristenUnie-SGP

De lijstnummers van de overige (11) partijen zijn via loting toegekend.
9. Artikel50
10. IQ, de Rechten-Plichten-Partij
11. Piratenpartij
12. 50PLUS
13. De Groenen
14. Anti  EU(ro)  Partij
15. Liberaal Democratische Partij
16. JEZUS LEEFT
17. ikkiesvooreerlijk.eu
18. Partij voor de Dieren
19. Aandacht en Eenvoud

Lijstencombinaties

Er zijn 2 geldige lijstencombinaties aangegaan:
-          CDA – Europese Volkspartij en ChristenUnie-SGP
-          P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten en GROENLINKS.
Het centraal stembureau heeft van de openbare zitting een proces-verbaal opgemaakt.