Benoeming J. Houwers tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft de heer J. (Johan) Houwers op 13 december 2013 benoemd als Tweede Kamerlid voor de partij VVD.

Portret dhr. J. Houwers

Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer M.E. Huizing met ingang van 7 december 2013.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Als de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer en als Kamerlid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft zelf 28 dagen de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij immers nog als Kamerlid te worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd